img/LK.jpg

Finantsaruannete analüüs:

Finantsaruannete analüüs on väga oluline juhtimisinfo valdkond, millele tasub oma otsustes toetuma.


Pakume ettevõte aruannete analüüsi, kasutades horisontaal ja vertikaalanalüüsi meetodeid. Olulisuste suhtarvude arvutamine ja tõlgendamine. Finantsanalüüsi käigus loodud raport abistab kindlaks teha peamised trendid, aru saada praegust ettevõte olukorda ning teha vajalikud otsused tuleviku jaoks.


Pakume ka võrdlusraporti konkureeritavate ettevõtetega.