img/LK.jpg

Turu-uuring:


Turu-uuringud on oluline juhtimisinfo valdkond, millele tasub oma otsustes toetuma. Pakume abi uuringute küsimustikke koostamisel, läbiviimisel ja saadud andmetetöötlemisel. Turu-uuringu käigus loodud raport abistab tuvastada firma ees olevaidvõimalusi ja ohtusid.