img/LK.jpg

Meditsiinistatistika

Eraldi iseseisev statistika haru. Kliiniliste uuringute käigus saadud andmete analüüs nõuab iseloomulikke analüüsimeetodite, mille abil saab kätte olulist info, mis on andmete peitunud. Aitame leida analüüsiks sobiva lähenemisviisi ja rakendatavad statistilised meetodid.