img/LK.jpg

Statistiline modelleerimine:

Kliendi andmete põhjal statistiliste mudelite (üldised lineaarsed mudelid, segamudelid jne) koostamine, tulemuste tõlgendamine ja esitamine.